safarioffroad4x4.com

กระดานภาพ อุปกรณ์ ตกแต่ง / ACCESSORIES

Post New Discussion

safari

ระดับ ระดับ 5
(110.168.126.8)

++ วิ๊นซ์ไฟฟ้า HI-WINCN โดยสำนัก Safari4x4 ทั้งขายปลีก และขายส่งร้านค้า และอู่ออฟโรดทั่วประเทศ ++

วิ๊นซ์ไฟฟ้าของ HI-WINCH สุดยอดวิ๊นซ์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่ง ที่คออฟโรดทั่วไทย และต่างประเทศให้การยอมรับในความอึดความทนทานต่อการใช้งานหนัก ผลิตจากประเทศจีน โดยสเปคของอุปกรณ์วิ๊นซ์นั้นจะเป็นสเปคเกรดสูง สามารถใช้งานหนักได้แบบคอออฟโรดเมืองไทย การทำงานนั้นจะเป็นวิ๊นซ์ที่ค่อนข้างจะมีความเร็วพอสมควร และยังสามารถทำงานใต้น้ำได้อีกด้วย จากยอดจำหน่ายที่ผ่านมานั้นย่อมทำให้คอออฟโรดส่วนใหญ่ประจักษ์ต่อสายตาแล้วว่า HI-WINCH นั้นมีความทนทานต่อการใช้งานหนักเพียงใด HI-WINCH มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน  สนใจติดต่อได้ที่ SAFARI4x4  087 - 3348899 และ  081 - 9222652

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.239.248)

Re: ++ วิ๊นซ์ไฟฟ้า HI-WINCN โดยสำนัก Safari4x4 ทั้งขายปลีก และขายส่งร้านค้า และอู่ออฟโรดทั่วประเทศ ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.239.248)

Re: ++ วิ๊นซ์ไฟฟ้า HI-WINCN โดยสำนัก Safari4x4 ทั้งขายปลีก และขายส่งร้านค้า และอู่ออฟโรดทั่วประเทศ ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(115.87.239.248)

Re: ++ วิ๊นซ์ไฟฟ้า HI-WINCN โดยสำนัก Safari4x4 ทั้งขายปลีก และขายส่งร้านค้า และอู่ออฟโรดทั่วประเทศ ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.120.34.57)

Re: ++ วิ๊นซ์ไฟฟ้า HI-WINCN โดยสำนัก Safari4x4 ทั้งขายปลีก และขายส่งร้านค้า และอู่ออฟโรดทั่วประเทศ ++

smiley

แสดงความคิดเห็น

You need to login before reply

QRcodethai@safari4x4
ชุดโช็ค KARRMAN Banner-A Banner-B Banner-C
QRcodeinternational@safari4x4
Banner-A Banner-A Banner-B Banner-C