safarioffroad4x4.com

Company

ชื่อร้าน ซาฟารีออฟโรด4x4 (ร้าน)
ปีที่เริ่มก่อตั้งกิจการ พ.ศ. 2544
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จำหน่ายปลีก ส่ง และติดตั้งชุดอุปกรณ์ตกแต่งรอบคัน ชุดอุปกรณ์ออฟโรดทุกชนิด ทั้งผลิตในเมืองไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ และชุดตกแต่งสมรถนะช่วงล่างสำหรับรถยนต์กระบะ4x4 และ SUV   และจัดจำหน่ายผลิตภัณท์ตกแต่งช่วงล่างของ KARRMAN
นโยบายหลัก ให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อตรงเป็นธรรม  และเน้นให้ความรู้ความเข้าใจลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่จัดจำหน่ายและบริการ อย่างเต็มความสามารถ
โดย ใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับการตกแต่งยายานต์มากกว่า 20 ปีเป็นหลักประกัน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่  668/26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ
โฮมเพจ www.safarioffroad4x4.com
โทรศัทพ์ติดต่อ 087-334-8899, 081-922-2652

 

QRcodethai@safari4x4
KARRMAN SHOCK RANCHO HI-LIFTJACK PIAA ARB SAFARISNORKEL
QRcodeinternational@safari4x4
SUZUKI WESTCOAST PROCOMP WARN LIGHTFORCE กันแคร้งอลูมิเนียม PIAK RAYONG