safarioffroad4x4.com

หมวดกระทู้ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

Post New Discussion

safari

ระดับ ระดับ 5
(124.122.95.11)

++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smileyหลังจากไม่ได้ไปเยือนนานเกือบ 2 ปี ครั้งนี้ นัดกันเพียงลำพังแค่ 2 คัน เท่านั้นสำหรับทริปค่อนข้างส่วนตัวครั้งนี้ ทริปน้ำตกผาสวรรค์

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smileyเดินทางออกจากเหมืองสมศักดิ์ อากาศปิด ฝนเทลงมาอย่างหนัก

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smileyขาออกมา ต้องใช้ทักษะมากกว่าเข้า ทางชันและหลุมบ่อมาก รถโฟว์วีลที่ไม่มีวิ้นซ์ ไม่มีแอร์ล๊อคเกอร์ จะเหนื่อยหน่อย

safari

ระดับ ระดับ 5
(119.76.153.47)

Re: ++ ทริปน้ำตกผาสรรค์ - เหมืองสมศักดิ์ -อีต่อง - สังขละบุรี สค ุ62 2 คัน 4คน ++

smiley

แสดงความคิดเห็น

You need to login before reply

QRcodethai@safari4x4
KARRMAN SHOCK RANCHO HI-LIFTJACK PIAA ARB SAFARISNORKEL
QRcodeinternational@safari4x4
SUZUKI WESTCOAST PROCOMP WARN LIGHTFORCE กันแคร้งอลูมิเนียม PIAK RAYONG